01 September 2014

More – 382 Grand Large (CROATIAN)

more-382-grand-large-croatian-2
The Dufour Yachts press review

“Jedinstvena modularnost. Stil ove jedrilice reflektira sve mogućnosti nove Grand Large serije nazvane i “suvremeni Arpège” za njezin dvostruki volumen”

  More – 382 Grand Large (CROATIAN)